อัพโหลดภาพประกวด

Page 
 of 4
Records 1 to 20 of 63
 
upload ภาพ(ไม่เกินคนละ 3 ภาพ)
ชื่อภาพ
วันที่อัพโหลด
บรรยายภาพ
ชื่อ-สกุลผู้ส่ง(ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุลผู้ส่ง(ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
โทร
อาชีพ
ทดสอบอัพโหลดภาพ 05/23/2018 ทดสอบอัพโหลดภาพ จิราภรณ์ บุญปก ๋JIRAPORN BOONPOK สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 0896209542 พยาสบาลวิชาชีพชำนาญการ
รอยยิ้ม 05/24/2018 ผู้สูงอายุ มีความสุข เมืื่อหมอครอบครัว เยี่ยมบ้าน บุษบา บัวผัน budsaba buaphan สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 0880564381 รับราชการ
กินจืดยืดชีวิต 05/24/2018 การสาธิตอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต บุษบา บัวผัน budsaba buaphan สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 0880564381 รับราชการ
ห่วงใย ใส่ใจ 05/24/2018 การเยี่ยมผู้ป่วยล้างไตผ่านหน้าท้องที่บ้าน บุษบา บัวผัน budsaba buaphan สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 0880564381 รับราชการ
มันต้องขนาดนั้นเลยหรอ 05/28/2018 ออกอนามัย รร.เจาะปลายนิ้วตรวจ Hct. น้องคนที่โดนเจาะเจ็บคนหน้าหยี คนข้างๆมองประมาณว่า มันต้องขนาดนั้นเลยหรอ จิณภัธ โปร่งจิตร Jinnapath Prongjit รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 0956729611 รับราชการ
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 05/28/2018 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จิณภัธ โปร่งจิตร Jinnapath Prongjit รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 0956729611 รับราชการ
อนามัยโรงเรียน 06/04/2018 บริการอนามัยโรงเรียน โดยตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่า นางสาวศิริพร พัฒนาราช Siriphorn Phatthanarat 33 ม.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 0894160709 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 06/04/2018 จัดอบรมให้ความรู้ในการดูสุขภาพด้วย 3 อ. ในชั่วโมงเรียน นางสาวศิริพร พัฒนาราช Siriphorn Phatthanarat 33 ม.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 0894160709 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เด็กหน้าอนามัย 06/04/2018 จากเด็กหน้าอนามัยที่เคยความฝันอยากเป็นพยาบาล แล้ววันหนึ่งความฝันของเด็กคนนี้ก็เป็นจริงและได้ดูแลครอบครัวชุมชนของตัวเอง นางสาวฐานิดา สิงห์แสง Miss Thanida Singsaeng 59 หมู่2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอเวียง จังหวัดขอแก่น 40150 0874914664 พยาบาลวิชาชีพ
พี่นักอ่านกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 06/04/2018 งานสาธารณสุขชุมชนที่นำเอาทรัพยากรก็ในชุมชนมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยการส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นให้มีกิจกรรมยามว่างโดยการเล่านิทานให้น้องๆในชุมชนฟัง และลดปัญหาเด็กติดโทรศัพท์ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี นางสาวฐานิดา สิงห์แสง Miss Thanida Singsaeng 33 หมู่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอเวียง จังหวัดขอแก่น 40150 0874914664 พยาบาลวิชาชีพ
Hematocrit 06/04/2018 บริการอนามัยโรงเรียน เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจความเข้มข้นของเลือด นางสาวศิริพร พัฒนาราช Siriphorn Phatthanarat 33 ม.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 0894160709 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พลังรัก 06/04/2018 ชายไทยอายุ 34 ปี พิการขารีบทั้ง 2 ขา ตั้งแต่การอายุ 8 ปี เป็นลูกชายคนโตในบรรดาพี่น้อง 3 คน ความพิการไม่ได้ทำให้เขาท้อช่วยเหลือช่วยงานมารดาบิดาทุกอย่างไม่ว่าจำทำนา ค้าขาย หาเงินส่งน้องๆเรียนจนจบปริญญาตรีทั้ง 2 คน ด้วยสรีระร่างกายทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร และเป็นไตวายระยะสุดท้าย คนไข้เลือกการรักษาแบบประคับประคอง ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจนวาระสุดท้ายของชีวิต หลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยยังคงเหลือแต่เรื่องราวดีดีที่น่าจดจำเพราะทุกคนได้ทำหน้าของตนเองสุดความสามารถที่ครอบครัวหนึ่งจะทำได้ด้วยหัวใจ นางสาวฐานิดา สิงห์แสง Miss Thanida Singsaeng 59 หมู่2 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอเวียง จังหวัดขอแก่น 40150 0874914664 พยาบาลวิชาชีพ
ลำบากใกล้ไกล เราต้องไปให้ถึง 06/05/2018 การเยี่ยมบ้านช่วงฤดูฝน ถนนเข้าบ้านผู้ป่วยเป็นโคลน จำเป็นต้องใช้รถไถนาเดินตามต่อพ่วงในการเข้าถึงเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (พิกัดตำบลละหานนา อ.แวงน้อย) นายจักรสันต์ เลยหยุด Jugsun Loeiyood 124/3 ถ สามัคคีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0897127900 รับราชการ
เป้าหมายแม้จะอยู่ไกลเราจะไปให้ถึง 06/05/2018 การดำเนินด้านสุขภาพ ยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย แม้จะมีปัญหาน้อยใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังมีความมุ่งมั่น หาทิศทางการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย นายจักรสันต์ เลยหยุด Jugsun Loeiyood 124/3 ถ สามัคคีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0897127900 รับราชการ
หนูอิ่มแล้วคะ 06/05/2018 โครงการอาหารกลางวัน ช่วยให้เด็กๆได้รับโอกาสได้บริโภคอาหารอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐฐานะ นายจักรสันต์ เลยหยุด Jugsun Loeiyood 124/3 ถ สามัคคีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0897127900 รับราชการ
การดูแลสุขภาพเชิงรุกรักษ์ฟัน 06/05/2018 ส่งความรักไปรอยยิ้ม อนุสรา ภูพวก ANUSARA​ PHUPAEK รพ.สต.ดินดำอำเภอภูเวียง​จังหวัด​ขอนแก่น 0942935995​ ทันตสาธารณสุข​
เยี่ยมบ้าน​เยี่ยมด้วยใจ 06/05/2018 สุขสนุก​กับเยี่ยมบ้าน กัญจน์ณัฏฐ์​ สมพงษ์​ Kanjanut.sompong รพ.สต.ดินดำอำเภอภูเวียง​จังหวัด​ขอนแก่น 0942935995​ พยาบาล​วิชาชีพ​ปฏิบัติการ​
ทันตภิบาลไทยใส่ใจฟันผู้สูงอายุ 06/05/2018 สุขภาพช่องในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดปัญหาหาในช่องปากก็จะทำให้การอยากอาหารลดลงเกิดปัญหาต่างๆตามมา ถึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพื่อการรักษาและส่งต่อ ชมพูนุท คำใบ Chompunut kambai 33หมู่2 รพ.สต.หนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 0894202870 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ความห่วงใย 06/05/2018 นอนเถอะน้องรัก นายทรงฤทธิ์ พิมพ์คำไหล Mr.Songrit Pimcumlai สสอ.พระยืน 043266679 รับราชการ
หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สาธารณสุขไทยจะก้าวไกล หากลูกหลาน เรา ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ 06/05/2018 การเดิน เป็นการออกกำลังกายที่ดี ช่วยลดพุง ลดโรค และลดอ้วน รวมทั้ง การรับประทานกล้วย ก็มีประโยชน์มากมาย พรพิมล พงษ์พัฒนอำไพ Pornpimon Pongputtanaumpai สสจ. ขอนแก่น 0872309520 รับราชการ