วารสารสาธารณสุขขอนแก่น

Records 1 to 10 of 25
 
ภาพปก
ชื่อวารสาร
ปีที่
ฉบับที่
ประเภทวารสาร
พิมพ์ที่
ปีที่ตีพิมพ์
การเผยแพร่
E-Book(URL)
บรรณาธิการ
1. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 31 ฉบับที่ 347 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 ปีที่ 31 347 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ online 2562 อยู่ในระหว่างดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ปีที่ 31 346 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ online 2562 อยู่ในระหว่างดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 345 เดือนธันวาคม-มกราคม 2562 ปีที่ 30 345 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ online 2562 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/345 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 344 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 30 344 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ online 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/344 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 343 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ปีที่ 30 343 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/343 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 342 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ปีที่ 30 342 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/342 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 341 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ปีที่ 30 341 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/341 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 340 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 ปีที่ 30 340 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/340 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 29 ฉบับที่ 339 เดือนธันวาคม2560-มกราคม 2561 ปีที่ 29 339 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2561 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2561/339 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10. วารสารสาธารณสุขขอนแก่น ปีที่ 29 ฉบับที่ 338 เดือนตุลาคม2560-พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 29 338 วารสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ 2560 เผยแพร่แล้ว http://203.157.116.24/journal/2560/338 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น